Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το μέλλον, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας υποδεικνύει και η οικονομική κρίση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι των δυτικών- και όχι μόνο- κοινωνιών εργάζονται και ζουν υπό καθεστώς έντονου και διαρκούς stress, καθώς και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Αυτό έχει ως συνέπεια…