Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το μέλλον, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας υποδεικνύει και η οικονομική κρίση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι των δυτικών- και όχι μόνο- κοινωνιών εργάζονται και ζουν υπό καθεστώς έντονου και διαρκούς stress, καθώς και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Αυτό έχει ως συνέπεια να προκαλούνται προβλήματα στην υγεία μας, ορισμένες μάλιστα φορές ιδιαίτερα σημαντικά και επικίνδυνα για τη ζωή μας. Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένο για όλους μας να μην αμελούμε βασικούς κανόνες Προληπτικής Ιατρικής- με άλλα λόγια, να «επενδύουμε» στην καλή μας υγεία.

Σχετικά άρθρα

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το…