Αρτηριακή Υπερταση έίναι η αυξηση της αρτηριακής πίεσης, δηλαδή της πίεσης που ασκεί το αίμα επί του εσωτερικού τοιχώματος των αρτηριών, σε υψηλότερα του φυσιολογικού επίπεδα.

Πότε είναι φυσιολογική και πότε όχι η Αρτηριακή Πίεση;

Φυσιολογικές τιμές ΑΠ έχουμε όταν η συστολική Α.Π είναι < 120 και η διαστολική Α.Π < 80.
Συστολική είναι η λεγόμενη ”μεγάλη” και διαστολική η λεγόμενη ”μικρή”. Αυξημένη Α.Π σημαίνει
συστολική Α.Π μεταξύ 120 και 129 και διαστολική < 80. Αρτηριακή Υπέρταση έχουμε όταν η ΣΑΠ είναι >
130 και/ή η ΔΑΠ > 80. Πρόκειται για τις πρόσφατα αναθεωρημένες ”προς τα κάτω” τιμές.

Πως γίνεται η διάγνωση της Α.Υ;

Η διάγνωση τίθεται μετά από σειρά μετρήσεων της πιεσης στο ιατρείο σε διαδοχικά ραντεβού ή στο
σπίτι μετά από οδηγίες τουο γιατρού για την ορθή μέτρηση κατ ́οίκον. Επίσης συχνά χρησιμοποιείται η
24ωρη περιπατιτική καταγραφή (το γνωστό ”Holter πίεσης) που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και μας
βοηθάει να αποσαφηνίσουμε ιδιαίτερεςς καταστάσεις όπως η υπέρταση ”λευκής μπλούζας”, η
συγκεκαλυμμένη υπέρταση, η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης θεραπείας κ.α

Η Α.Υ είναι ασυμπτωματική κατά βάση νόσος και γι ́αυτό το λόγο είναι πολύ επικίνδυνη.
Η επί μακρόν παρουσία αδιάγνωστης Α.Υ εκθέτει αρκετά όργανα του σώματος – που τα ονομάζουμε
εξαιτίας αυτού οργανα – στόχους – σε σοβαρούς κινδύνους. Ως εκ τούτου αυξάνεται σημαντικά ο
κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας, καρδιαγγειακού συμβάντος όπως έμφραγμα μυοκαρδίου ή αγγειακό
εγκεφλικό επεισόδιο, περιφερικής αγγειοπάθειας και νεφρικής ανεπάρκειας.

Επομένως είναι πιθανό να αναπτυχθούν συμπτώματα από τα όργανα αυτά, οταν ”πληγούν” από την
μακροχρόνια φθορά που προκαλεί η αρρύθμιστη Α.Π.

Η κεφαλαλγία που πολλοί άνθρωποι συσχετίζουν με άνοδο της Α.Π δεν αποτελεί σύμπτωμα της Α.Υ
αλλά εκδήλωση συνήθως stress που υποβόσκει , το οποίο συνδέεται και με την άνοδο της Α.Π.
Σπανίως εκδηλώνεται ισχυρή κεφαλαλγία με εμέτους και ενδεχομένως συμπτώματα εγκεφαλικού
επεισοδίου όταν η Α.Π ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα (> 210).

Τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν όταν διαπιστωθεί Α.Υ;

Όταν διαγνωσθεί Α.Υ, θα πρέπει να προγραμματισθεί ένας έλεγχος που θα ”φωτίσει” την πιθανότητα
προσβολής κάποιου εκ των οργάνων – στόχων και θα αναδείξει την πιθανή συνύπαρξη και κάποιας
συνυπάρχουσας πάθησης που επιβαρύνει επίσης την ”υγεία” του αγγειακού μας συστήματος όπως ο
Σακχαρώδης Διαβήτης και η Υπερλιπιδαιμία.

Συνήθως ένας εκτεταμένος βιοχημικός έλεγχος, ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, u/s άνω – κάτω κοιλίας και
βυθοσκόπηση είναι αρκετά. Σπανίως και ειδικά όταν η ηλικία είναι < 35 ετών αναζητούμε με ειδικές
εξετάσεις κάποιες σπάνιες παθήσεις που θεωρούμε υπεύθυνες για την ανάπτυξη αρτηριακής υπερτασης
(”δευροπαθής υπερταση”).

Καταρχήν δίνουμε αυστηρές οδηγίες για μόνιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής όπως:

● Απώλεια βάρους (για κάθε 1kg που χάνεται υπολογίζεται μείωση της Α.Π κατά 1mmHg)
● Διακοπή καπνίσματος
● Διακοπή ή περιορισμός αλατιού στο φαγητό
● Μείωση του αλκοόλ
● Σωματική άσκηση συστηματικά.

Αν παρα ́όλα αυτά η Α.Π εξακολουθεί να είανι υψηλή, θα προστεθεί και φαρμακευτική αγωγή υπό την αυστηρή επίβλεψη του γιατρού πάντα.

Σχετικά άρθρα