Αρτηριακή Υπερταση έίναι η αυξηση της αρτηριακής πίεσης, δηλαδή της πίεσης που ασκεί το αίμα επί του εσωτερικού τοιχώματος των αρτηριών, σε υψηλότερα του φυσιολογικού επίπεδα.

Πότε είναι φυσιολογική και πότε όχι η Αρτηριακή Πίεση;

Φυσιολογικές τιμές ΑΠ έχουμε όταν η συστολική Α.Π είναι < 120 και η διαστολική Α.Π < 80.
Συστολική είναι η λεγόμενη ”μεγάλη” και διαστολική η λεγόμενη ”μικρή”. Αυξημένη Α.Π σημαίνει
συστολική Α.Π μεταξύ 120 και 129 και διαστολική < 80. Αρτηριακή Υπέρταση έχουμε όταν η ΣΑΠ είναι >
130 και/ή η ΔΑΠ > 80. Πρόκειται για τις πρόσφατα αναθεωρημένες ”προς τα κάτω” τιμές.

Πως γίνεται η διάγνωση της Α.Υ;

Η διάγνωση τίθεται μετά από σειρά μετρήσεων της πιεσης στο ιατρείο σε διαδοχικά ραντεβού ή στο
σπίτι μετά από οδηγίες τουο γιατρού για την ορθή μέτρηση κατ ́οίκον. Επίσης συχνά χρησιμοποιείται η
24ωρη περιπατιτική καταγραφή (το γνωστό ”Holter πίεσης) που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και μας
βοηθάει να αποσαφηνίσουμε ιδιαίτερεςς καταστάσεις όπως η υπέρταση ”λευκής μπλούζας”, η
συγκεκαλυμμένη υπέρταση, η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης θεραπείας κ.α

Η Α.Υ είναι ασυμπτωματική κατά βάση νόσος και γι ́αυτό το λόγο είναι πολύ επικίνδυνη.
Η επί μακρόν παρουσία αδιάγνωστης Α.Υ εκθέτει αρκετά όργανα του σώματος – που τα ονομάζουμε
εξαιτίας αυτού οργανα – στόχους – σε σοβαρούς κινδύνους. Ως εκ τούτου αυξάνεται σημαντικά ο
κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας, καρδιαγγειακού συμβάντος όπως έμφραγμα μυοκαρδίου ή αγγειακό
εγκεφλικό επεισόδιο, περιφερικής αγγειοπάθειας και νεφρικής ανεπάρκειας.

Επομένως είναι πιθανό να αναπτυχθούν συμπτώματα από τα όργανα αυτά, οταν ”πληγούν” από την
μακροχρόνια φθορά που προκαλεί η αρρύθμιστη Α.Π.

Η κεφαλαλγία που πολλοί άνθρωποι συσχετίζουν με άνοδο της Α.Π δεν αποτελεί σύμπτωμα της Α.Υ
αλλά εκδήλωση συνήθως stress που υποβόσκει , το οποίο συνδέεται και με την άνοδο της Α.Π.
Σπανίως εκδηλώνεται ισχυρή κεφαλαλγία με εμέτους και ενδεχομένως συμπτώματα εγκεφαλικού
επεισοδίου όταν η Α.Π ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα (> 210).

Τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν όταν διαπιστωθεί Α.Υ;

Όταν διαγνωσθεί Α.Υ, θα πρέπει να προγραμματισθεί ένας έλεγχος που θα ”φωτίσει” την πιθανότητα
προσβολής κάποιου εκ των οργάνων – στόχων και θα αναδείξει την πιθανή συνύπαρξη και κάποιας
συνυπάρχουσας πάθησης που επιβαρύνει επίσης την ”υγεία” του αγγειακού μας συστήματος όπως ο
Σακχαρώδης Διαβήτης και η Υπερλιπιδαιμία.

Συνήθως ένας εκτεταμένος βιοχημικός έλεγχος, ΗΚΓ, Triplex καρδιάς, u/s άνω – κάτω κοιλίας και
βυθοσκόπηση είναι αρκετά. Σπανίως και ειδικά όταν η ηλικία είναι < 35 ετών αναζητούμε με ειδικές
εξετάσεις κάποιες σπάνιες παθήσεις που θεωρούμε υπεύθυνες για την ανάπτυξη αρτηριακής υπερτασης
(”δευροπαθής υπερταση”).

Καταρχήν δίνουμε αυστηρές οδηγίες για μόνιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής όπως:

● Απώλεια βάρους (για κάθε 1kg που χάνεται υπολογίζεται μείωση της Α.Π κατά 1mmHg)
● Διακοπή καπνίσματος
● Διακοπή ή περιορισμός αλατιού στο φαγητό
● Μείωση του αλκοόλ
● Σωματική άσκηση συστηματικά.

Αν παρα ́όλα αυτά η Α.Π εξακολουθεί να είανι υψηλή, θα προστεθεί και φαρμακευτική αγωγή υπό την αυστηρή επίβλεψη του γιατρού πάντα.

Σχετικά άρθρα

Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το…